Kaip išlikti lietuviu Amerikoje

Negyvenau Amerikoje. Iš šiapus Atlanto stebėjau Lietuvon grįžtančius žmones... Vieni jų sunkiai bepralemendavo lietuviškai be akcento (prabuvę ten vos metus kitus) ir kalbėdavo tik apie Ameriką. Kiti ir po šešiasdešimties metų kuo gražiausiai čiulbėdavo dzūkiškai, aukštaitiškai ar neskubriai dėstydavo mintis žemaitiškai, nerimavo dėl Lietuvos vardo pasaulyje ar dėl gimtinėje susiklosčiusios situacijos. Nežinau, kodėl taip yra.…

Reklama