Pagarsėti tarp kultūrų ir civilizacijų

Lietuvai nukraujavus į airijas ir anglijas per vieną iš įspūdingiausių jos istorijoje emigracijų, stingant elementariausių ir gyvybiškai būtinų profesijų darbuotojų, gimstamumui esant ties katastrofos slenksčiu pakanka pagalvoti apie tai, kad prabėgus daugiau nei penkiolikai metų nuo Nepriklausomybės atkūrimo Lietuva vis dar yra šalis be padorios socialinės (sveikatos apsaugos, teisinės, švietimo...) sistemos, jog padarytum išvadą, kad…

Reklama

Šerše le vyras

Lietuvoje, kur senmerge tampama, galima sakyti, dar mokyklos suole, - kritinė padėtis, apie kurią neišgirsite pranešant per „Panoramą“. Ogi nebėra už ko tekėti! Šimtui puikių netekėjusių moterų tenka kokie aštuoni dar neemigravę vyrai: pirmas – vedęs, antras - išsiskyręs, trečias - pensininkas, ketvirtas – kunigas arba vienuolis, penktas – vaikas, šeštas pageidauja būti tik sugyventinis,…

Ar yra katalikiškų parapijų bendruomenės Lietuvoje?

Pasak Katalikų Bažnyčios Katekizmo, „žmonių bendruomenė turi būti atnaujinta Kristuje ir perkeista į Dievo šeimą“. Kartkartėmis pagalvoji žmogus - kad ir kaip sunku buvo katakombose pirmiesiems krikščionims, jie bent jau turėjo vienas kitą. Mat šiandien bendruomeninių Mišių dalyviai jau truputį primena miegamųjų rajonų gyventojus liftuose, kuriuose, duok Dieve, vienas kitam linktelima. Liftui sustojus pasklindama kas…

Šv. Kūdikėlio Jėzaus ir Švč. Veido Teresė: „Esu labai maža šventoji“

Pasidedu priešais vieną iš nedaugelio savo relikvijų – seserų joaničių darbo medinę ikonėlę. Teresėlė joje su baltu nuometu – novicės rūbais. Išsirinkau būtent šitą – nes jos keleliu tapenantys Kelio link visi yra amžini naujokai ir mažieji. Bet Viešpatie, jei pati mažiausioji iš Tavo šventųjų – tokia graži, tai koks tada esi Tu? Jėzau, Tavo…

Neimkite Dievo malonės veltui

Susirgo vaikai, tad šiemet Didžiąją savaitę švenčiau namie. Taigi sukinėju radijo rankenėlę ir ieškau Didžiojo penktadienio pamaldų transliacijos. Vienos iš sostinės radijo stočių vedėjas skaito nepadoraus turinio žinutes, patenkintas savimi mala apie visą miestą turbūt jau apėmusią džiugią Velykų nuotaiką – dieną, kai minima Kristaus mirtis ant kryžiaus! Prieš didžiąsias šventes dažnai pagalvoju, ką gi…

Sveiki atvykę į Vilniaus rajoną

Važiuojant namo keliu, prasidedančiu ties Aušros vartais, ima kaip pasiutusi, kaip per pasimatymą plakti širdis – melsva padūmavusi horizonto linija atsitraukia neįtikėtinai toli, per kelią laksto zuikiai ir lapės, o vietovės primena tai Prancūzijos vynuogynus, tai ryškiai žalias pusapvales Škotijos kalveles, juolab kad ant vienos jų tuoj vėl skabys žolę avių pulkelis. Užaugus ant senamiesčio…

Santo subitissimo

Mažai jus pažįstu, Jonai Pauliau Antrasis. Deja, nesu parašiusi jums nė vieno laiško, ką jau kalbėti apie kokią audienciją. Galvoje sukasi keletas faktų iš jūsų autobiografinių knygų, keli kilometrai filmuotų gyvenimo ir laidotuvių kadrų, kasmet vis nuolankesnis Velykų sveikinimas „Urbi et Orbi“, kurį žiūrėdavo tėvas. Mus sieja viena data – 1978-ieji, tai mano gimimo data,…